Aktuálne

PÁTER JURAJ DUFKA SJPÁTER JURAJ DUFKA SJ

z cyklu STOPovanie s Alžbetou Živčákovou; So 9:05 h

V exercičnom Dome sv. Ignáca, ktorý je situovaný na západnom okraji Prešova, v tichom prostredí pod úpätím Kalvárie, pôsobí náš ďalší hosť, s ktorým budeme hľadať stopy Boha v stvorení. Tentoraz ich budeme objavovať v umení, konkrétne v maľbách. Náš hosť, jezuita, páter Juraj Dufka nám prezradí aj to, do akej miery inšpiruje Boh jeho diela.

15.01.2021 17:01
Späť