Aktuálne

PEDOFÍLIA A OVERTONOVO OKNOPEDOFÍLIA A OVERTONOVO OKNO

Jeden na jedného s Ľ. Oravovou a J. Baránkom; Str 21:30 h

O možných dôvodoch zľačovanie pedófilie niektorými skupinami osôb a nebezpečenstvách takéhoto konania.

07.07.2020 22:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri