Aktuálne

PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍPONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätá omša z našej televíznej kaplnky; Po 7:00 h

Celebruje dp. Daniel Dian.

12.07.2020 17:07
Späť