Aktuálne

PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?

Z cyklu Prečo, Otče?, s Vladimírom Thurzom; Po 20:15 h

Mnohí ľudia vyčítajú Cirkvi, že má veľa majetkov. Načo je vlastne Cirkvi potrebný majetok?

06.07.2020 06:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri