Aktuálne

QUO VADIS (28) MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝPi 21:30 QUO VADIS (28) MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ

Moderuje Radovan Pavlík

S Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom, na "osobnú nôtou".

14.09.2018 17:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri