Aktuálne

RABÍN, KTORÝ SA VZDAL KRISTOVIPi 14:40 RABÍN, KTORÝ SA VZDAL KRISTOVI

Kulmenie s o. Jozefom Kováčikom

13. februára 1945 v bočnej kaplnke baziliky Santa Maria degli Angeli v Ríme prijíma Israel-Italo Zolli, vrchný rabín Večného mesta, krst. Stáva sa katolíkom. Onedlho ho nasledujú aj jeho manželka a dcéra. Za svoje krstné meno si rabín zvolí meno Eugen, ako znak vďaky pápežovi Piovi XII. Knižný príbeh jednej z najväčších konverzií 20. storočia. Moderuje Jozef Kováčik

16.02.2017 18:02
Späť