Aktuálne

REKLAMÁCIE SLUŽIEBUt 21:15 REKLAMÁCIE SLUŽIEB

Na strane práva s Janou Trávníčkovou a JUDr. Igorom Chovanom v archíve

Okrem tovarov sa dajú reklamovať aj služby - čo mnoho z nás ani netuší. Ako postupovať, ak sa nám stala neprávosť v otázke elektronických, hotelových, leteckých a iných služieb? A zároveň - ako nezabúdať, že ak služby poskytujeme, máme si dať na nich záležať? V ďalšej časti relácie Na strane práva s JUDr. Igorom Chovanom. Moderuje Jana Trávníčková. Už v archíve.

14.02.2017 16:02
Späť