Aktuálne

SLOVENSKÁ ÚSTAVA A CHARAKTER NÁŠHO ŠTÁTUSLOVENSKÁ ÚSTAVA A CHARAKTER NÁŠHO ŠTÁTU

vKontexte s Jurajom Vittekom; Pia 16:40 h

Snáď najčastejšie citovanou pasážou Ústavy Slovenskej republiky je vo verejnej diskusii týchto dní 1. bod 1. článku ústavy: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Mnohí ho opakujú už pomaly ako mantru, ktorou zaštiťujú svoj boj o odstránenie akéhokoľvek vplyvu kresťanského náboženstva na verejný život. Má byť v sekulárnom demokratickom štáte náboženstvo vytlačené z verejného života?

24.09.2020 18:09
Späť