Aktuálne

SOBOTA 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍSOBOTA 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätá omša naživo z naše televíznej kaplnky; So 7:00 h

Celebruje dp. Benjamín Kosnáč.

26.06.2020 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri