Aktuálne

SPIRITUALITA SENIOROVSPIRITUALITA SENIOROV

V Samárii pri studni s Alfonzom Juckom; Po 20:30 h

Sv. Ján Pavol II v Liste starším ľuďom píše: "V mojich spomienkach prechádzajú etapy môjho života, ktoré sú posplietané s dejinami veľkej časti tohto storočia. Pred mojím vnútorným zrakom sa vynárajú tváre nespočetných osôb. Niektoré z nich súmi obzvlášť drahé: spomienky na všedné aj neobyčajné udalosti, na radostné okamihy aj príhody poznačené utrpením. Vidím, ako sa nad tým všetkým rozprestiera starostlivá a dobrotivá ruka Boha Otca, ktorý sa "čo najlepšie stará o všetko, čo existuje."

Hostia :

  • Jozef Dravecký -  matematik, veľvyslanec
  • Mária Dravecká - lekárka
  • Jana Szeifová - liečebný pedagóg

 

Foto: Stefan Kunze

30.11.2020 17:11
Späť