Aktuálne

SPOZNÁVAME GESTÁ A POSTOJE V LITURGIISPOZNÁVAME GESTÁ A POSTOJE V LITURGII

Doma je doma s Jankou Lakomčíkovou; Str 17:30 h

V liturgii má všetko svoj hlbší význam- symboly, úkony, postoje, gestá... Ale čo táto oblasť vlastne pre nás zahŕňa? Ako sa v spleti gest a postojov v liturgii zorientovať? A aký postoj by mal kresťan voči tomuto poriadku zaujať? Na to sa pokúsime nájsť odpoveď spolu s hosťom o. Štefanom Fábrym v relácii Doma je doma z Banskej Bystrice. 

25.06.2019 21:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri