Aktuálne

Sv. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVISv. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Naživo z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove; Str 7:00 h

Priamy prenos svätej omše  z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.

14.07.2020 17:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri