Aktuálne

SV. CYRILA A METODASV. CYRILA A METODA

Priamy prenos svätej omše z Terchovej; Ne 10:30 h

Hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Na organe hrá Janka Patrnčiaková. Harajú a spievajú Repáňovská muzika a veriaci z Terchovej.

04.07.2020 11:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri