Aktuálne

SV. KOLUMBÁN A SV. GÁLSV. KOLUMBÁN A SV. GÁL

Doma je doma s Jankou Lakomčíkovou; Str 17:30 h

Pápež Benedikt XVI. hovoril o sv. Kolumbánovi ako o otcovi Európy. V čom nám môže byť spolu so sv. Gálom inšpiráciou do dnešných dni? Je potrebné o týchto íroškótskych mníchoch a ich misijnej činnosti rozprávať? Určite áno. Veríme, že ich boj za morálku a láska k Bohu povzbudí aj nás, aby sme boli vnímaví na neprávosť, zlo a nemorálnosť v našom okolí. Sprevádzať nás touto témou bude Mgr, Oliver Černák - farský administrátor farnosti Bzenica

10.09.2019 18:09
Späť