Aktuálne

SV. VINCENT DE PAUL, apoštol láskySV. VINCENT DE PAUL, apoštol lásky

Životopisný dokumentárny film; Pia 20:30 h

Neočakávaný Boží dotyk premenil pohodlný svet sv. Vincenta de Paul na život služby druhým. Láska k Bohu a k chudobným ho spolu s Lujzou de Marillac priviedla k horlivej túžbe živiť ich chlebom – tak hmotným, ako i duchovným.

24.09.2020 21:09
Späť