Aktuálne

SVÄTÁ LITURGIA Z KOŠÍCNe 10:30 SVÄTÁ LITURGIA Z KOŠÍC

Priamy prenos z katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach

Sv. liturgiu bude sláviť vladyka Milan Chautur. Počas veľkopôstnych nedieľ sa v byzantskom obrade slávia liturgie sv. Bazila Veľkého. Tieto liturgie majú dlhšie kňazské modlitby a hlavne anaforu - eucharistický kánon. Hĺbka tejto anafory, aj kvôli tomu, že sa v nej naozaj modlíme "za všetkých a za všetko", nás otvára voči potrebám celého ľudstva. A práve obdobie Veľkého pôstu je časom intenzívnej modlitby nielen za nás samých, ale predovšetkým za ostatných.

16.03.2019 12:03
Späť