Aktuálne

SVÄTÁ OMŠA S EUCHARISTICKOU PROCESIOU Z RÍMA Ne 19:00 SVÄTÁ OMŠA S EUCHARISTICKOU PROCESIOU Z RÍMA

Priamy prenos

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá sa slávi v Taliansku dnes, bude Svätý Otec predsedať eucharistii o 19. hodine na námestí pred Lateránskou bazilikou a po nej povedie eucharistickú procesiu. Ako je zvykom, veriaci prejdú v sprievode z Lateránskej baziliky do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde pápež František udelí prítomným slávnostné eucharistické požehnanie. Info: Vatikánsky rozhlas.

18.06.2017 15:06
Späť