Aktuálne

SVÄTÁ OMŠA V MAĎARSKOM JAZYKUSVÄTÁ OMŠA V MAĎARSKOM JAZYKU

Naživo z našej televíznej kaplnky; So 16:00 h

Celebruje dp. Tomáš Molnár.

26.06.2020 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri