Aktuálne

SVÄTÁ OMŠA Z MANHATTANU, NEW YORKSVÄTÁ OMŠA Z MANHATTANU, NEW YORK

Priamy prenos; So 16:00 h

Priamy prenos svätej omše z Kostola sv. Jána Nepomucného

21.06.2019 19:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri