Aktuálne

SVÄTÁ OMŠA ZO ZÁKAMENNÉHOSVÄTÁ OMŠA ZO ZÁKAMENNÉHO

Poďakovanie za Mons. Jána Vojtaššáka; So 10:30 h

V utorok 4. 8. si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. V sobotu 8. 8. o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme. 

Zdroj: farnosť Zákamenné

07.08.2020 15:08
Späť