Aktuálne

SVÄTÝ PIO Z PIETRALČINYSVÄTÝ PIO Z PIETRALČINY

z dokumentárneho cyklu Poznačení Bohom; Pia 20:30 h

Dokument nám približuje život tohto obľúbeného talianskeho svätca, cez ktorého Boh za jeho života i po smrti vykonal množstvo zázrakov a ku ktorému sa utiekajú veriaci z celého sveta.

17.09.2020 22:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri