Aktuálne

SVETLO PRE OPUSTENÝCHSVETLO PRE OPUSTENÝCH

Životopisný film; So 20:30 h, Ne 16:40 h

Oľga sa stará o svojho ťažko chorého otca. Keďže je zaneprázdnená prácou v rodinnej advokátskej kancelárii, potrebuje k nemu ďalšiu opatrovateľku aj počas nocí. Mnohé to už odmietli, pretože jej otec je veľmi prchký a nepríjemný. Nakoniec sa rozhodne pre poslednú možnosť, nie veľmi prijateľnú pre otca: zavolá k nemu rehoľnú sestru Inés z Kongregácie Služobníc Panny Márie.

Film Svetlo pre opustených je príbehom svätej Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky Kongregácie Služobníc Panny Márie. Kongregácia bola založená v roku 1851 v Madride na podnet otca Miguela Martíneza, ktorý videl potrebu pomáhať chorým a opusteným. Sestra Mária Soledad ako predstavená viedla a rozšírila spoločnosť do viacerých častí sveta. Spolu so sestrami musela čeliť revolúcii, epidémiám a náboženskému prenasledovaniu. Na žiadosť kongregácie zaviedli v Španielsku prvé štúdium titulovaných zdravotných sestier.

  • Réžia: Pablo Moreno
  • Kamera: Rubén D. Ortega
  • Hudba: Oscar Martin Leanizbarrutia
  • Hrajú: Lolita Flores, Elena Furiase, Eva Higueras, Ainhoa Aldanondo, Juan Lombardero, Gabriel Latorre
19.09.2020 10:09
Späť