Aktuálne

TAJNÉ KŇAZSKÉ VYSVIACKY PRED ROKOM 1989Po 20:30 TAJNÉ KŇAZSKÉ VYSVIACKY PRED ROKOM 1989

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom

Pred rokom 1989 nie všetci, ktorí chceli realizovať kňazské povolanie, mohli študovať na bohosloveckých fakultách a byť vysvätení na kňazov. Najmä v reholiach začali formovať budúcich kňazov potajomky v ilegalite. Po skončení tajných štúdií boli vysväcovaní adepti kňazstva tajne na Slovensku, alebo v zahraničí. O tomto období budú v relácii V Samárii pri studni diskutovať kňazi Marián Gavenda, Ladislav Csontos SJ a historik Ján Šimulčík.

13.11.2017 14:11
Späť