Aktuálne

Televízny seriál Fara

Farnosť očakáva nového farára - tak sa začína prvá časť pôvodného televízneho seriálu Fara z produkcie LUX communication, ktorú odvysielame v premiére v nedeľu 13. novembra o 20:20. Repríza v pondelok o 16:30. Pozn. tento seriál bude možné sledovať i na www.tvlux.sk.

Farnosť očakáva príchod nového farára - tak sa začína prvá časť nového pôvodného 7 dielneho televízneho seriálu z produkcie LUX communication s názvom Fara. Od 13. novembra až do Vianoc budeme môcť každú nedeľu večer sledovať príbehy kostolníka, organistu, gazdinej, vedúcej spevokolu, miništranta, miestnej „evanjelizátorky“ a mnohých iných.

Všetkých spája snaha aktívne sa zapájať do farského života ako aj snaha pomôcť jeden druhému. To občas narazí na malé nedorozumenia, drobné škriepky, ale i na mnoho vtipných situácií, ktoré nakoniec všetko vysvetlia a všetkých uzmieria. Presne tak, ako sa to stáva v reálnom živote.

Prvú časť seriálu s názvom Príchod uvidíte v nedeľu 13. novembra o 20:20. Pozn. tento seriál bude možné sledovať i na www.tvlux.sk.

10.11.2011 16:11
Späť