Aktuálne

TRNAVSKÁ NOVÉNA: UPRIAMIŤ POHĽAD NA SV. RODINUUt 18:00 TRNAVSKÁ NOVÉNA: UPRIAMIŤ POHĽAD NA SV. RODINU

Priame prenosy 13.-21. novembra o 18:00 h

  • 14. novembra: Rodina vo svetle Božieho slova, cirkevných otcov a dokumentov Cirkvi. Kazateľ: Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty TU, hl. celebrant: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

  • 15. novembra: Príprava snúbencov a ich sprevádzanie v prvých rokoch manželského života. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. František Rábek, biskup, vojenský ordinár.

  • 16. novembra: Ako rásť v manželskej láske. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. Milan Chautur, košický eparcha.

  • 17. novembra: Láska matky a otca v rodine. Kazateľ: prof. Jozef Jurko, Teologická fakulta KU, hl. celebrant: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

  • 18. novembra: Krízy, úzkosti a ťažkosti v manželskom a rodinnom živote. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup.

  • 19. novembra o 9:30 h: Manželský sľub: zmluva, ktorá zaväzuje. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup.

  • 19. novembra: Otázky súčasnej mladej generácie týkajúce sa vzťahu k Bohu a k Cirkvi. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

  • 20. novembra: Ako odovzdávať vieru v rodine – evanjelizácia a katechizácia. Kazateľ a hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

  • 21. novembra: Ako má súčasná rodina ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo o Kristovi.

13.11.2017 21:11
Späť