Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (16.4.2018) SÍDLISKO III PREŠOVPo 07:40 TÝŽDEŇ S... (16.4.2018) SÍDLISKO III PREŠOV

Týždeň s... farnosťou bl. Petra Pavla Gojdiča - Sídlisko III Prešov

Týždeň s... farnosťou bl. Petra Pavla Gojdiča - Sídlisko III Prešov, ktorá sa v týždni od 16. apríla modlí za našu televíziu.

15.04.2018 11:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri