Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (3.12.2018) SKALITÉPo 07:40 TÝŽDEŇ S... (3.12.2018) SKALITÉ

Týždeň s... farnosťou Skalité

Týždeň s... farnosťou Skalité, ktorá sa od 3. 12. modlí za našu televíziu.

02.12.2018 17:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri