Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (21.9.2020) NITRA - ZOBORTÝŽDEŇ S... (21.9.2020) NITRA - ZOBOR

Týždeň s... farnosťou Nitra-Zobor; Po 8:10 h

Týždeň s... farnosťou Nitra-Zobor, ktorej veriaci sa v týždni od 21. septembra modlia za našu televíziu.

20.09.2020 17:09
Späť