Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (30.11.2020) SEDLISKÁTÝŽDEŇ S... (30.11.2020) SEDLISKÁ

z cyklu Týždeň s... farnosť Sedliská; Pia 15:15 h

Týždeň s... farnosťou Sedliská, ktorej veriaci sa v týždni od 30. novembra 2020 modlia za našu televíziu.

03.12.2020 16:12
Späť