Aktuálne

VEČERA U SLOVÁKA (145) 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍVEČERA U SLOVÁKA (145) 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Moderuje dp. Vladimír Slovák; So 13:30 h

Hosťom dp. Vladimíra Slováka je dp. Miroslav Klimant. Spoločne sa zamýšľajú nad liturgickými čítaniami 15. nedele v Cezročnom období. Texty a zamyslenia číta Lucia Letková.

10.07.2020 17:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri