Aktuálne

VIERA DO VRECKA (13) OTEC A DCÉRAUt 17:05 VIERA DO VRECKA (13) OTEC A DCÉRA

Praktická viera

Hostia: Slávka Tkáčová - speváčka, Ján Balažia - o.z. PreRodiny, Miriam Gajdošová - spoluorganizátorka projektu Otec a dcéra, Juraj Sedláček - univerzitný kaplán v Trenčíne, Ema Gajdošová - animátorka na kurzoch Otec a dcéra, Braňo Gajdoš - koordinátor projektov Otec a dcéra, Rastislav Sitár - spoluorganizátor projektu Otec a dcéra.

12.03.2018 15:03
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri