Aktuálne

VIERA DO VRECKA (5) EUCHARISTIAŠtv 14:25 VIERA DO VRECKA (5) EUCHARISTIA

Piata časť cyklu, aj v archíve

O eucharistii rozprávajú: kapucínsky kňaz Damián Szulovski OFMCap, Martin Jánoš- mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania, sr. Hedviga Mačutková- školská sestra sv. Františka, Zuzana Rapkayová- katechétka a saleziánosky kňaz Marián Zachar SDB. 

Pozn. v archíve

17.05.2017 18:05
Späť