Aktuálne

vKONTEXTE (154) TRI VÝCHODISKÁ ŽIVOTAUt 20:25 vKONTEXTE (154) TRI VÝCHODISKÁ ŽIVOTA

S Jozefom Jančovičom

Na vrchole pôstneho obdobia vo Veľkom týždni nám liturgia umožňuje prežívať veľkonočné tajomstvo Krista a nepriamo sa zamýšľať nad márnivosťou nášho života, nad zmyslom zdanlivo nezmyselného utrpenia, ale aj nad veľkou láskou Boha, ktorá sa prejavila zásadným spôsobom v Ježišovi Kristovi.

15.04.2019 18:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri