Aktuálne

vKONTEXTE (64) MLADÍ, VIERA A ROZLIŠOVANIE POVOLANÍUt 20:25 vKONTEXTE (64) MLADÍ, VIERA A ROZLIŠOVANIE POVOLANÍ

S o. Martinom Kramarom

Témou nasledujúcej biskupskej synody budú mladí, viera a rozlišovanie povolaní. Vo Vatikáne už vyšiel prípravný dokument, podľa ktorého budú biskupi postupovať. Čo je jeho obsahom a akým spôsobom chce Cirkev pristupovať v budúcnosti k mladým. Sledujte ďalšie pokračovanie našej relácie vKontexte.

17.07.2017 21:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri