Aktuálne

vKONTEXTE (96) AKÉ HODNOTY BUDUJÚ EURÓPU?Ut 20:25 vKONTEXTE (96) AKÉ HODNOTY BUDUJÚ EURÓPU?

S o. Mariánom Gavendom

Etika a náboženstvo- nedávno diskutovaná téma, ktorú si chceme dať do širšieho kontextu aj v rámci právneho systému. No zároveň riešiť dilemu či etika môže nahradiť náboženstvo? A aký je osobitný prínos náboženstva?

14.11.2017 16:11
Späť