Aktuálne

VZŤAHY (9) VZOR A OBRAZStr 21:25 VZŤAHY (9) VZOR A OBRAZ

O matematike a vzťahoch s Palim Dankom

Sme Božie diela stvorené na jeho obraz. Kto je našim vzorom? A čo robíme s našimi obrazmi? Osová súmernosť, stredová súmernosť a podobnosti... aj tie nám pomôžu pri pochopení matematických aj Božích zobrazení. 

24.05.2017 14:05
Späť