Aktuálne

ŽALMY: MODLITBA, KTORÁ SPÁJA KATOLÍKOV, PROTESTANTOV A ŽIDOVPo 20:30 ŽALMY: MODLITBA, KTORÁ SPÁJA KATOLÍKOV, PROTESTANTOV A ŽIDOV

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom

Starozákonné žalmy spájajú nielen kresťanov navzájom, ale aj kresťanov so židmi. Žalmy sú spoločnou svätou knihou. Sú najčastejšie prepisovanou a vydávanou knihou. V lete vyšiel slovenský Komentár k starozákonným žalmom, obsahujúci najnovšie preklady z pôvodných textov, teologické analýzy a pastoračné komentáre, ako aj komentáre rabínov a cirkevných otcov.

Hostia: Miloš Lichner SJ- dekan Teologickej fakulty TU, Lucia Hidvéghyová- vedúca Katedry biblických a historických vied na TF TU, Bohdan Hroboň- Katedra náboženských štúdií na ŽU, Pavel Vilhan- Katedra biblických vied na CMBF UK.

08.10.2017 22:10
Späť