Aktuálne

ZAMBIA A PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA V ČRZAMBIA A PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA V ČR

Moja misia magazín, Moderuje Marek Vaňuš SVD; Pia 17:30 h

Účasť na misiách nemá iba ten, kto strávi veľa rokov kdesi ďaleko. Účasť na nich majú i tí, čo pomáhajú šíriť povedomie o nich. O to sa snažia aj PMD, viac sa o tejto téme dozvieme od hosťa Leoša Halbrštáta.

04.06.2020 18:06
Späť