Aktuálne

ZBOROVÝ SPEV NEVYMRELZBOROVÝ SPEV NEVYMREL

Doma je doma s Palim Dankom; Ut 17:30 h

O tom, že zborovému spievaniu sa stále darí v mnohých kútoch Slovenska aj Európy, prídu porozprávať hostia Paliho Danka, ktorí organizujú aj krásny festival zborového spevu.

17.06.2019 21:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri