Aktuálne

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ A SPOLOČNOSŤZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ A SPOLOČNOSŤ

Doma je doma s Júliou Kubicovou; Ut 17:30 h

Špecifické problémy rodiny, ktorej jeden z členov má zdravotné postihnutie sa vzťahujú nielen na sociálne aspekty, ale dotýkajú sa aj vzťahov a veľmi hlboko zasahujú bytie každého jednotlivca. Táto životná skúška priam pedagogicky pretvára ľudské pohľady, názory, postoje a predovšetkým hodnoty. V relácii sa budeme baviť o vážnych otázkach, problémoch a životných výzvach ľudí so zdravotným postihnutím.

Hostia:

  • Mária Šmidová, prodekanka Teologickej fakulty TU, vyučujúca soc. prácu so zameraním na rodinu
  • Róbert Lezo, predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
  • Mariana Hamarová, študentka Teologickej fakulty TU
26.10.2020 21:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri