Aktuálne

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHOZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Svätá omša s pápežom Františkom; Ne 10:00 h

Svätú omšu Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 31. mája bude Svätý Otec František sláviť o 10:00 h v Eucharistickej kaplnke Vatikánskej baziliky. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, bude to bez voľného prístupu veriacich.

Na poludnie Turíčnej nedele sa pápež František prihovorí z okna pápežskej pracovne na hornom poschodí Apoštolského paláca. Bude to po prvýkrát po takmer troch mesiacoch od vypuknutia pandémie Covid-19.

Ako zvyčajne sa pápež na úvod prihovorí veriacim v biblickom zamyslení a po spoločnej modlitbe mariánskej antifóny Regina caeli – Raduj sa, Nebies Kráľovná – udelí apoštolské požehnanie.

Na bezpečný prístup veriacich na Námestie sv. Petra s dodržiavaním potrebných odstupov budú dohliadať poriadkové sily. Vatikánske námestie a bazilika sú prístupné verejnosti už od pondelka 18. mája, za dodržania predpisov prevencie proti prenosu vírusovej infekcie.

Zdroj: Vatican News

30.05.2020 17:05
Späť