Aktuálne

AKATIST (5) K ŽIVOTODARNÉMU DUCHU SVÄTÉMUSo 14:00 AKATIST (5) K ŽIVOTODARNÉMU DUCHU SVÄTÉMU

Záznam

Záznam z kostola sv. Heleny v Trnave. Vedie o. František Fedorišin. Spieva Zbor Božského Srdca Ježišovho z farnosti Trnava - Tulipán pod vedením Miriam Paštékovej.

08.02.2019 17:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri