Aktuálne

AKATIST (6) ĎAKOVNÝ AKATISTSo 14:00 AKATIST (6) ĎAKOVNÝ AKATIST

Záznam z pútnického miesta na hore Zvir

Záznam z pútnického miesta na hore Zvir v Litmanovej. Modlitbu vedie vladyka Ján Babiak, prešovský arcibiskup metropolita. Spieva kňazský zbor sv. Jakuba.

08.06.2018 08:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri