Aktuálne

AKATIST Z NSM P18AKATIST Z NSM P18

Záznam z Národného stretnutia P18; So 14:00 h

Záznam z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Modlitbu vedie vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

05.07.2019 15:07
Späť