Aktuálne

AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE (1) Sean O´Hare - ZAŽIARIŤNe 21:00 AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE (1) Sean O´Hare - ZAŽIARIŤ

Moderuje Aneta Lisá

V prvej časti novej relácie Americko-Slovenské Inšpirácie zažijeme kus rôznorodosti nielen v dynamike striedania angličtiny a slovenčiny, ale aj v predstavení projektu, ktorý si rôznorodosť cení natoľko, že jej dá zažiariť!  Ako dať ľuďom so špeciálnymi potrebami pocítiť, že sú kráľovné a králi nám priblíži Sean O´Hare.
 
07.10.2018 13:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri