Aktuálne

APOŠTOLSKÁ CESTA PÁPEŽA FRANTIŠKA DO SAEPo 14:40 APOŠTOLSKÁ CESTA PÁPEŽA FRANTIŠKA DO SAE

Štúdio špeciál a medzináboženské stretnutie

Štúdio special k ceste Svätého Otca Františka do SAE moderuje Janka Zlatohlávková, hosťom bude Martin Kramara, hovorca KBS.

Vzápätí bude nasledovať priamy prenos z medzináboženského stretnutia za účasti pápeža Františka, komentuje Martin Kramara.

03.02.2019 20:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri