Aktuálne

CHVÁLY (50) SPOLOČENSTVO PRI DÓME SV. MARTINAPi 21:05 CHVÁLY (50) SPOLOČENSTVO PRI DÓME SV. MARTINA

Záznam

Chvály so Spoločenstvom pri Dóme svätého Martina z projektu Worship Tape.

11.05.2018 16:05
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri