Aktuálne

DAR ŽIVOTAPo 20:30 DAR ŽIVOTA

V Samárii pri studni s Ľubou Oravovou

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." Aký je dnes život a dar od Boha? Aká je naša zodpovednosť za život? Ako sa stavajú k tomu Cirkev, EÚ, odborníci a ako spoločnosť? 

Hostia:

  • prof. Eva Grey, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
  • ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej fakulty UK
  • Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska
  • JUDr. Pavol Hrušovský, bývalý predseda NR SR, právnik
10.06.2018 21:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri