Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (49) SME POVOLANÍ K SVÄTOSTINe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (49) SME POVOLANÍ K SVÄTOSTI

S o. Michalom Zamkovským CSsR

Duchovná poradňa s o. Michalom Zamkovským CSsR.

04.08.2018 21:08
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri