Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (64) VÝZNAM SV. SPOVEDENe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (64) VÝZNAM SV. SPOVEDE

S prof. Františkom Trstenským

S prof. Františkom Trstenským o význame sv. spovede.

08.09.2018 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri